Budowa i modernizacja linii elektroenergetycznych

Wybrane zrealizowane obiekty oraz obiekty w trakcie realizacji:

 • napowietrzne linie najwyższych napięć 400 kV i 220 kV, - łącznie 663 km, w tym:
 • Linia czterotorowa 2x400kV/2x220kV Plewiska-Kromolice (32 km)
  konsorcjum: SELPOL S.A., TRANSEL SAS Francja,
  przy udziale: ELTEL NETWORKS S.A. Olsztyn, ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.,
  Linia dwutorowa 400kV Dobrzeń - Wielopole (84,6 km)
  konsorcjum: ELTEL NETWORKS S.A. Olsztyn, ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.,
  SELPOL S.A.,
  Linia dwutorowa 400kV Kromolice - Ostrów Wielkopolski (112,5 km)
  ELTEL NETWORKS S.A. Olsztyn
  przy udziale: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o., SELPOL S.A.,
  Linia 400kV Bełchatów - wyprowadzenie mocy (42,0 km)
  konsorcjum: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o., ELTEL NETWORKS S.A. Olsztyn,
  EL HOLDING Gdańsk, SELPOL S.A.
  Linia dwutorowa 400kV Kromolice - Pątnów (76,3 km)
  konsorcjum: ELTEL NETWORKS S.A. Olsztyn, ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.,
  SELPOL S.A.,
  Linia 400kV Miłosna - Siedlce Ujrzanów (84,0 km)
  konsorcjum: SELPOL S.A., ZWSE Rzeszów Sp. z o.o., ELFEKO Gdynia S.A.,
  PILE ELBUD Kraków Sp.z o.o.
  Linia 400kV Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina (82,7 km)
  konsorcjum: PILE ELBUD Kraków Sp.z o.o., SELPOL S.A.,
  ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.
  - w realizacji
  Linia 400kV Aglomeracja Warszawska - Siedlce (51 km)
  konsorcjum: PILE ELBUD Kraków Sp.z o.o., SELPOL S.A.,
  ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. PBE Elbud Katowice Sp z.o.o.
  - w realizacji

 • napowietrzne linie wysokich napięć 110 kV, - łącznie 1450 km.
 • kablowe linie wysokich napięć 110 kV, - 5 instalacji.
 • trakty światłowodowe w różnych technologiach
  (OPGW, ADSS, MASS, ADL), - łącznie 3000 km.

Budowa i modernizacja stacji elektroenergetycznych

Wybrane zrealizowane obiekty oraz obiekty w trakcie realizacji:

 • stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć 400kV i 220 kV, - łącznie 6 stacji, w tym:
 • Stacja elektroenergetyczna 220/110kV Gorzów Wielkopolski
  konsorcjum: SELPOL S.A., ELTEL NETWORKS S.A. Olsztyn,
  ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.
  Stacja elektroenergetyczna 400/110/15kV Ostrów Wielkopolski
  konsorcjum: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o., ELTEL NETWORKS S.A. Olsztyn,
  SELPOL S.A.
  Stacja elektroenergetyczna 400/110kV Wrocław
  konsorcjum: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o., ELFEKO Gdynia S.A.,
  PILE ELBUD Kraków Sp. z o.o., SELPOL S.A.
  Stacja elektroenergetyczna 400/220kV Połaniec
  konsorcjum: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o., ELFEKO Gdynia S.A.,
  PILE ELBUD Kraków Sp. z o.o., SELPOL S.A.
  Stacja elektroenergetyczna 400/110kV Siedlce Ujrzanów
  konsorcjum: SELPOL S.A., ZWSE Rzeszów Sp. z o.o., ELFEKO Gdynia S.A.,
  PILE ELBUD Kraków Sp. z o.o.
  Stacja elektroenergetyczna 400/110kV Płock
  konsorcjum: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o., SELPOL S.A.,
  PILE ELBUD Kraków Sp. z o.o.

 • stacje elektroenergetyczne wysokich napięć 110kV/SN, - łącznie 44 stacje.