Kontakt

Budownictwo Elektroenergetyczne "SELPOL" S.A.
ul. Ratajska 14/18
91-231 Łódź


Zawiadamiamy, że od dnia 19.03.2020r. pracownicy biura pracują zdalnie, można się skontaktować dzwoniąc na numer Sekretariat 42 208 33 00 lub wysłać e-mail na adres: selpol@selpol.pl


W celu usprawnienia komunikacji poniżej znajdują się bezpośrednie numery telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych.


DLA USPRAWNIENIA KOMUNIKACJI PROSIMY NIE KONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE W SPRAWIE OFERT, ANKIET, WOLNYCH MIEJSC PRACY.


Sekretariat
Tel. kom. 601 723 400

Z-ca Dyrektora Generalnego
Tel. kom. 605 896 492

Z-ca Dyrektora Produkcji
Tel. kom. 601 350 686

Wydział Realizacji Projektów Sieciowych
Tel. kom. 605 860 840

Wydział Marketingu
Tel. kom. 601 319 147

Wydział Logistyki i Zaopatrzenia
Tel. kom. 605 271 071 lub 605 892 240

Wydział Kadr i Płac
Tel. kom. 605 896 005

Wydział Księgowości
Tel. kom. 695 738 241