Kontakt

Budownictwo Elektroenergetyczne "SELPOL" S.A.
ul. Ratajska 14/18
91-231 Łódź

Sekretariat:
Tel. 42 237 36 55
Fax. 42 652 69 23
e-mail: selpol@selpol.pl

Wydział Marketingu i Przygotowania Produkcji
Tel. 797 304 844

Wydział Logistyki
Tel. 797 304 854

Wydział Produkcji
Tel. 797 304 848

Wydział Kadr i Płac
Tel. 797 304 866