Klauzula Informacyjna RODO

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. obowiązują wymogi dotyczące Ochrony Danych Osobowych zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Budownictwo Elektroenergetyczne SELPOL S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Ratajskiej 14/18.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, lub drogą email: selpol@selpol.pl.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: niezbędnych do realizacji świadczonych usług i zamówień, obsługi reklamacji, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, realizacji płatności, oraz dla celów archiwizacyjnych, do utrzymywania kontaktów z Państwem w w/w sprawach.
  4. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  5. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Nasz zespół niezmiernie czuwa nad bezpieczeństwem Państwa danych,  które  przechowywane są z należytą dbałością i zgodnie z najwyższymi standardami.