Pracownicy

Zatrudnienie w 2018 roku wynosiło średnio 110 osób.
Kadra naszej firmy to zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, ciągle doskonalących swoją wiedzę i umiejętności poprzez ustawiczne szkolenia.
Pracownicy nasi posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane i projektowe, świadectwa kwalifikacyjne E i D, uprawnienia do wykonywania prac na wysokości, uprawnienia w zakresie bezpieczeństwa pracy we Francji i w Finlandii, uprawnienia do prasowania złączek VPmetall, uprawnienia SFS, uprawnienia obsługi kamer termowizyjnych FLIR, uprawnienia instalacji przewodów ACSS, uprawnienia instalacji przewodów z rdzeniem kompozytowym ACCC.
Kadra kierownicza posiada poza tym certyfikaty międzynarodowe w zakresie zarządzania przedsięwzięciami PM - wydane przez Stowarzyszenie Project Management Polska /SPMP/.
Wykształceniem wyższym legitymuje się 22 pracowników.