Certyfikaty międzynarodowe

Certyfikat TÜV

Misją firmy jest dostarczenie najwyższej jakości usług i ich adaptacja do potrzeb i wymagań klienta.
W 1997 roku, dążąc do tego celu, "SELPOL" S.A. wdrożył System Zarządzania Jakością - według wymagań normy ISO 9002. System ten został certyfikowany przez TÜV Management Service GmbH w 1998r.

W 2002 roku wdrożony został Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na bazie norm PN-EN ISO 9001:2001; PN-EN ISO 14001:1998; PN-N 18001:1999.

W 2004 roku Firma uzyskała Certyfikat na System Zarządzania Środowiskowego.

W 2006 roku z uwagi na stale rosnące wymagania klientów, istniejący system ZSZ został rozbudowany o nowy element tj. wdrożony i funkcjonujący System Zarządzania Przedsięwzięciami - Project Management /PM/. System PM spełnia wymagania odnośnych norm międzynarodowych, w tym również norm: PN-EN-ISO 10006:2005 oraz PN-EN-ISO 10007:2005.

W 2010 roku Zintegrowany System Zarządzania został zaktualizowany pod kątem wymagań nowej normy PN-EN ISO 9001:2009, co pozwoliło na umocnienie się wiarygodności firmy na rynku poprzez lepsze spełnienie wymagań klientów oraz stałą poprawę jakości świadczonych usług.

W 2014 roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, ZSZ został rozszerzony o System Bezpieczeństwa Informacji na podstawie normy PN-ISO/IEC 27001:2014. Celem jego wprowadzenia było zapewnienie, że firma w systematyczny i należyty sposób dba o powierzone dane i mienie swoich klientów.

W 2015 roku "SELPOL" S.A. wdrożył i certyfikował System BHP oparty na normach PN-N 18001: 2004 / BS OHSAS 18001:2007.

Aktualnie firma posiada certyfikat na Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004/BS OHSAS 18001:2007, wydany przez TUV SUD Polska Sp. z o.o. System ten obejmuje szeroki zakres działalności tj.: sprzedaż, projektowanie, zaopatrzenie, produkcję budowlano-montażową i serwis w branżach elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.

Certyfikat TÜV

Certyfikat TÜV Management Service GmbH potwierdza zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania z normami:

PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015
termin ważności: 09.11.2019r.
PN-N 18001: 2004/BS OHSAS 18001:2007
termin ważności: 11.03.2021r.

 

Certyfikaty IPMA

Certyfikaty międzynarodowe International Project Management Association /IPMA/ wydane przez Stowarzyszenie Project Management Polska - posiada 10 pracowników.

Certyfikaty PRINCE 2

Certyfikaty PRINCE 2 FOUNDATION + PRACTITIONER Metodyka Zarządzania Projektami - posiada 6 pracowników.