Badania i rozwój

Budownictwo Elektroenergetyczne SELPOL S.A. rozwijając się technologicznie współpracowała z jednostkami naukowo-badawczymi:

  • Politechnika Łódzka - współpraca rozpoczęła się w roku 1996 w zakresie projektowania i instalacji przewodów ADSS i OPGW liniach WN oraz wdrażania nowych technologii montażu, rozwiązań konstrukcji stalowych, fundamentów oraz badań sprawdzających.
  • Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa, od roku 2004, w zakresie weryfikacji obliczeń konstrukcyjnych dla słupów rurowych i kratowych różnych napięć oraz obliczeń sprawdzających.
  • Politechnika Gdańska, w 2006 roku, w zakresie badań fundamentów na linii czterotorowej 2 x 400kV / 2 x 220kV Plewiska-Kromolice.
  • Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa, w 2010 roku, w zakresie opracowania pracy badawczo-naukowej "Technologia montażu nowoczesnych przewodów aluminiowych z rdzeniem kompozytowymi drutami trapezoidalnymi, np. typu ACCC/TW, na elektroenergetycznych liniach napowietrznych wysokich i najwyższych napięć".
  • SIMP Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Warszawa w 2010 roku, w zakresie innowacyjności projektu "Technologia montażu nowoczesnych przewodów aluminiowych z rdzeniem kompozytowym i drutami trapezoidalnymi, np. typu ACCC/TW, na elektroenergetycznych liniach napowietrznych wysokich i najwyższych napięć".
  • Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków, w roku 2010 w zakresie badania przewodu typu AFL-8 350 wg PN-EN 50182 oraz wpływu rozkręcania się przewodów na warunki ich eksploatacji.
  • Politechnika Łódzka, Instytut Elektroenergetyki, w roku 2011, w zakresie perspektyw rozwoju nowoczesnych przewodów aluminiowych z rdzeniem kompozytowym i drutami trapezoidalnymi, np. typu ACCC/TW, na elektroenergetycznych liniach napowietrznych wysokich i najwyższych napięć.

Firma w realizacji swoich prac stosuje nowoczesne technologie oraz ciągle inwestuje w środki produkcji.