O firmie


Budownictwo Elektroenergetyczne "SELPOL" S.A. posiada ugruntowaną pozycję w branży elektroenergetycznej. Zajmuje się budową oraz modernizacją linii i stacji elektroenergetycznych WN i NN, traktów światłowodowych napowietrznych w technologiach: OPGW, ADSS, MASS i ADL.

Firma w realizacji swoich prac stosuje nowoczesne technologie oraz inwestuje w środki produkcji.

Przedsiębiorstwo realizuje swoje prace na polskim i zagranicznych rynkach.

Projekt unijny


Projekt pn.: "„Wdrożenie innowacyjnej technologii montażu nowoczesnych przewodów aluminiowych z rdzeniem kompozytowym i drutami trapezowymi np. typu ACCC/TW na elektroenergetycznych liniach napowietrznych wysokich najwyższych napięć."

Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.