O firmie


Budownictwo Elektroenergetyczne "SELPOL" S.A. posiada ugruntowaną pozycję w branży elektroenergetycznej. Zajmuje się budową oraz modernizacją linii i stacji elektroenergetycznych WN i NN, traktów światłowodowych napowietrznych w technologiach: OPGW, ADSS, MASS i ADL.

Firma w realizacji swoich prac stosuje nowoczesne technologie oraz inwestuje w środki produkcji.

Przedsiębiorstwo realizuje swoje prace na polskim i zagranicznych rynkach.

Termomodernizacja


Nazwa zadania: "Termomodernizacja budynku użytkowego
firmy Budownictwo Elektroenergetyczne SELPOL S.A.
położonego w Łodzi przy ul. Ratajskiej 14/18"”

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.